Na čo slúži BMI a je natoľko zásadný?

Čo je to BMI

V prvom rade je veľmi dôležité ozrejmiť si, čo je to BMI. BMI alebo aj Body Mass Index je najpoužívanejší indikátor telesnej hmotnosti, ktorý sa používa pri zisťovaní toho aké množstvo telesného tuku máte v tele. Je to veľmi jednoduché meradlo, prostredníctvom ktorého si každý dokáže určiť ohrozenie obezitou ale samozrejme aj ohrozenie podváhou. Je to vzorec, ktorý je založený na vzťahu medzi telesnou hmotnosťou a výškou.

BMI je iba jedným z nástrojov pre odhad zdravotných rizík, ďalšími nástrojmi sú napríklad hladina cholesterolu v krvi, úroveň fyzickej aktivity ale aj rizikové faktory ako krvný tlak.

História BMI indexu

BMI index je niekedy označovaný aj ako Queletov index a to z toho dôvodu, že s myšlienkou hmotnostného  indexu prišiel Lambert Adolphe Jacques Quetelet už v rokoch 1 830 – 1 850. Bol to matematik a sociológ, ktorý pochádzal z Belgicka. Avšak myšlienka hmotnostného indexu sa ujala až neskôr v 20. storočí, dokonca v jeho druhej polovici. 

Body Mass Index bolo prvýkrát použité v časopice Journal of Chronic Diseases, dokonca v článku bolo prítomné aj upozornenie, že vzorec slúži len na orientačné výsledky, pretože sa v ňom berie do úvahy len výška a váha a ostatné špecifiká sa vôbec nezohľadňujú. 

Výpočet BMI 

Pýtate sa, ako vypočítať BMI? Nie je to nič ťažké. Vypočíta sa tak, že dosadíte vašu aktuálnu hmotnosť v kilogramoch a vašu výšku. Nie je vôbec potrebné aby ste si tieto výpočty robili doma sami. Dnes existuje dostatočné množstvo online BMI kalkulačiek, ktoré to spoľahlivo vypočítajú za vás a bez námahy. Výsledkom sú potom hodnoty, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 15 do 40 a sú to ukazovatele podvýživy, normálnej váhy, nadváhy prípade aj obezity.

Podváha 18,5 – Pri podváhe hrozí množstvo zdravotných rizík. Je preto vhodné držať sa zásad zdravého životného štýlu a zaistiť si dostatočný prísun kalórií. Neustála únava, stres, bolesť hlavy tiež na seba nenechajú dlho čakať. 

Normálna váha 18,5 – 25 – V prípade normálnej váhy svoje telo neohrozujete. Je priam potrebné si tento vyhovujúci stav udržať zdravým jedálničkom a dostatkom pohybu.

Nadváha 25 – 30 – Nadváha je spojená s rizikom množstva ochorení. Najlepším riešením je zamerať sa na pravidelné a zdravé stravovanie a pohyb. 

Obezita prvého a druhého stupňa 30 – 40 – Pri týchto štádiách obezity je priam potrebné a žiadané vykonávať dostatok pohybu. Poraďte sa s odborníkmi a lekármi aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby telo prijímalo dostatok potrebných živín.

Ťažká obezita > 40 – Ťažká obezita ide ruka v ruke s množstvom nebezpečných chorôb. Poraďte sa so svojim lekárom, zmeňte stravovacie návyky a do svojho dňa zaraďte pravidelný pohyb. Tieto kroky vám pomôžu zlepšiť zdravie, budete sa cítiť lepšie a vyhnete sa množstvu zdravotných komplikácií. 

Ako sa správne zmerať a odvážiť 

Váženie 

Dôležité je poznamenať, že vážiť sa je potrebné ráno, predtým než ste sa naraňajkovali, čiže s prázdnym žalúdkom a samozrejme aj s prázdnym močovým mechúrom. Je tiež dôležité aby ste boli ste na nohách nemali nič obuté a aby ste na váhu stúpali bez oblečenia. 

Meranie

Merajte sa pri stene a samozrejme musíte byť naboso. Vyrovnajte sa a vaše päty priložte k stene. Následne priložte pravítko na hlavu a urobte si čiarku ceruzkou na stenu alebo poproste niekoho známeho nech to za vás urobí. 

Čo BMI hovorí o vašom zdraví

Ľudia, ktorých hodnoty sú v normále majú nižšie riziko civilizačných ochorení. Môžu to byť ochorenia od srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky až po rakovinu. S tým že vám narastá váha, narastá aj miera rizika na choroby ako ochorenie žlčníka, bolesť kĺbov, spánková apnoe a chrápanie, avšak keď máte váhu príliš nízku tak sa zvyšuje riziko osteoporózy alebo anémie. Je potrebné aby bol váš jedálniček pestrý a vyvážený. 

Zásadnosť BMI

BMI je potrebné brať s rezervou. Ide totižto len o orientačný ukazovateľ, ktorý ako sme už vyššie uviedli, ignoruje ďalšie dôležité faktory. V poslednej dobe sa klasický výpočet BMI ukázal ako zastaralý a zavádzajúci, pretože nepočíta s vekom, pohlavím a ani pohybovou aktivitou. Navyše nedokáže presne určiť, aký podiel má na celkovej hmotnosti človeka tukové tkanivo a aký podiel má svalová hmota.

Výpočet BMI preto nie je príliš vhodný pre športovcov, ktorí tak môžu byť zaradení do kategórie nadváhy aj keď majú veľké množstvo svalov ťažších než tuk.

Naopak ľudia s minimálnou svalovou hmotou a veľkým množstvom tukového tkaniva by mohli byť podľa BMI tabuliek zaradení do kategórie normálnej váhy aj keby v skutočnosti trpeli nadváhou. 

Keďže BMI index nezohľadňuje stavbu tela, nie je presným hmotnostným ukazovateľom ani pre deti alebo tehotné ženy. V týchto prípadoch je preto vhodnejšie využiť iný index alebo špeciálne BMI kalkulačky, ktoré sa napríklad špecializujú na BMI detí. 

Čo je to BMI Prime? 

BMI Prime v podstate hovorí, ako sa človek odlišuje od hornej hmotnostnej hranice. Ide o malú úpravu výpočtu BMI, ktorá spočíva v jednoduchom porovnaní osobného BMI s hornou hranicou normálnej váhy.

Horná hranica hmotnostnej váhy je podľa BMI tabuľky definovaná na 25. V Ázii je kvôli odlišnej telesnej stavbe obyvateľov Ázie táto hodnota stanovená na 23. BMI Prime je využívaná aj v medicíne ale aj na medzipopulačné porovnávanie. 

V prípade, že má BMI Prime nižšiu hodnotu než 0,74, osoba trpí podvíživou. Keď vychádza BMI Prime medzi 0,74 a 1,00 tak má osoba optimálnu váhu. Ak je hodnota BMI Prime vyššia než 1,00 tak osoba trpí nadváhou. 

Ďalšie ukazovatele a indexy

Brockov index 

Tento index uvádza koľko kilogramov chýba alebo je navyše pri porovnaní s hranicou normálnej váhy. Nepoužíva sa často pretože nezohľadňuje osoby, ktoré sú menšie než 155 cm a vyššie než 165 cm a preto bol prekonaný BMI indexom.

Rohrerov index

Nazývaný aj index telesnej plnosti. Používa sa predovšetkým pre osoby, ktoré sú vo vývoji, čiže dospievajúci. Vtedy je totiž náročné a problematické získať BMI výsledky.

WHR index

Tento index je ukazovateľom pomeru medzi bokmi a pásom. Využíva sa na merania kvôli indikácii zdravotného stavu a rizík, ktoré sú prítomné v súvislosti s vývojom vážnych, zdravotných komplikácií. Koreluje aj s plodnosťou. Rozdeľuje typy postáv na tvar jablka, tvar hrušky a zmiešaný typ podľa toho, kde sa vám ukladá tuk. 

    Chcete dostávať zaujímavé jedálničky do mailu?


    © COPYRIGHT 2021 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.