Web PestrýJedálniček.sk prevádzkuje

Adsalva s.r.o.
Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
IČ: 03786986, DIČ: CZ03786986

Zápis v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C237807.

E-mail pre uživateľskú podporu: mail@pestryjidelnicek.cz

© COPYRIGHT 2021 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.