Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvání osobných údajov a právách dotknutej osoby

S ohľadom na zákon upravujúci ochranu osobných údajov a na čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spoločnosť Frank Mikes s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov Vám, ako dotknutej osobe poskytuje informácie o ich spracúvaní a poučenie o Vašich právach.

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Frank Mikes s.r.o., prevádzkovateľa webového portálu pestryjidelnicek.cz so sídlom Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa mail@pestryjidelnicek.cz.

  2. Za účelom Vášho kontaktovanie ste nám poskytol osobné údaje, a to meno, priezvisko a emailový kontakt.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom aby sme Vás mohli kontaktovať. Tieto osobné údaje nevyužijeme pre iný účel.

Z akého právneho titulu spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme Vás ako potenciálneho klienta mohli kontaktovať a vyriešiť s Vami žiadosť, sťažnosť či pripomienku.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu troch rokov od ich získania, pokiaľ by sme k ich spracúvaniu nemali iný právny titul.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Všetky poskytnuté služby nie sme schopný zaistiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením prečo by mohlo k poskytnutí Vašich osobných údajov dôjsť:


PríjemcaDôvod sprístupnenia

Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu na našom software (počítačových systémov)  

V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa poskytuje servis našich internetových stránok a zabezpečuje chod počítačových systémov.

Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozosielanie emailov

V súčasnej dobé využívame služby poskytovateľov, ktorý pre nás zasielajú emaily


Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

Cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google").

Čo je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do počítača každého návštevníka webového rozhrania, a ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o aktivite jeho používateľov, určených pre nás a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu subjektu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Ako môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

 
Chcem jedálniček ZADARMO

3 197 723 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?