Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov a právach subjektov údajov

S ohľadom na zákon upravujúci ochranu osobných údajov a na čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) spoločnosť Adsalva s.r.o. ako správca údajov poskytuje vám ako subjektu údajov informácie o ich spracovaní a poučenie o vašich právach.

Správnom osobných údajov je spoločnosť Adsalva s.r.o., prevádzkovateľ webového portálu pestryjedalnicek.sk, so sídlom Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa mail@pestryjedalnicek.sk.

Za účelom vášho kontaktovania ste nám poskytli osobné údaje, a to meno, priezvisko a emailový kontakt.

Za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávme iba za účelom vášho kontaktovania obchodnými alebo inými oznámeniami, ktoré súvisia s naším portálom. Tieto osobné údaje nevyužijeme pre iný účel.

Z akého právneho titulu spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na základe vašej registrácie, na základe ktorej súhlasíte s našou možnosťou vás kontaktovať rozoslaním obchodných oznámení pomocou emailu.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba na nevyhnutne nutný čas, ktorý potrebujeme na splnenie účelu, za ktorým boli vaše osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje budú spracované maximálne po dobu 3 rokov od ich záskania, pokiaľ by sme k ich spracovaní nemali iný právny titul.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme?

Tu uvádzame kategórie možných príjemcov vašich osobných údajov a aj dôvody, pre ktoré by mohlo poskytnutie údajov nastať:

PríjemcaDôvod sprístupnenia
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu a nášho softwaru (počítačových systémov)V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwaru, ktorý v pozícii spracovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozposielanie emailovV súčasnej dobe využívame služby poskytovateľov, ktorí pre nás zasielajú emaily

Radi by sme vás informovali, že vždy vyhovieme vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli vaše osobné údaje poskytnuté.

Cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba „Google“).

Čo je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používa súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do počítača každého návštevníka webového rozhrania a ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania.

Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude užívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o aktivite jeho používateľov, určených pre nás a pre používanie internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu subjektu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícií.

Používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelu vyššie uvedeným.

Ako môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači zabránit?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Poučenie o právach subjektov údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

© COPYRIGHT 2024 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.