Prečo vložiť správne údaje?

Navrhneme vám individuálny jedálniček presne na mieru. Aby bol správny a prinášal potrebný efekt, dbajte na to, aby všetky zadané údaje o vašej osobe boli reálne.

Spočítat BMI

ilustrace ženy

BMI Kalkulačka

Pohlavie

Cm

Kg

BMI = 26,6

Váš denní příjem 3 300 kCal ( 13 740KJ )

Aktivita

Popis

Sedavá

Ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie a cvičia ojedinele

Nízka aktivita

Ľudia, ktorí cvičia doma, chodia na dlhšie prechádzky alebo chodia cvičiť 1-3x týždenne

Stredná aktivita

Ľudia, ktorí sa často pohybujú počas dňa a chodia cvičiť 3-5x týždenne

Vysoká aktivita

Ľudia, ktorí robia často športovú aktivitu a cvičenie väčšinu dní v týždni

Najvyššia aktivita

Ľudia, ktorí intenzívne cvičia 6-7x týždenne a majú prácu, ktorá vyžaduje fyzickú aktivitu

Výsledok BMI

Kategórie Rozsah BMI (Kg/m2) Rozsah BMI (Kg/m2) Hmotnosť osoby vysokej 180 cm
Ťažká podvýživa ≤ 16,5 menej ako 0,66 menej ako 53,3 Kg
Podváha 16,5 – 18,5 0,66 – 0,75 53,5 – 60 Kg
Ideálna (zdravá) váha 18,5 – 25 0,74 – 1 60 – 81 Kg
Nadváha 25 – 30 1 – 1,2 81 – 97 Kg
Obezita prvného stupňa 30 – 35 1,2 – 1,4 97 – 113 Kg
Obezita druhého stupňa 35 – 40 1,4 – 1,6 113 – 130 Kg
Obezita tretieho stupňa > 40 nad 1,6 nad 130 Kg

© COPYRIGHT 2024 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.