Životný štýl

Prevládajúci spôsob života jednotlivcov i sociálnych skupín nazývame životným štýlom. Pod tento pojem sa zaraďuje súhrn reprodukčnej charakteristiky, typ pracovných vzťahov, spôsob sociálnej interakcie, trávenie voľného času a ďalšie faktory.


Životný štýl je vytváraný na základe tradícií, vplyvu prostredia, ekonomickej a sociálnej vyspelosti spoločnosti a individuálnych charakteristík. Najčastejšie sa stretávame so snahou o zdravý spôsob života.

Je charakterizovaný vyrovnaným a pravidelným denným režimom, dodržiavaním zásad zdravej životosprávy, osobnej a duševnej hygieny, dostatkom spánku, zdravým stravovaním, správnym pitným režimom, dostatočnou pohybovou aktivitou a radom ďalších hľadísk.

Medzi základné aspekty životného štýlu patrí predovšetkým pohybová aktivita a usporiadanie voľného času a odpočinku.

Voľný čas vzniká po práci a je zameraný na sebazdokonaľovanie človeka, na skvalitňovanie spoločenského a rodinného života, na schopnosť organizovať si všetky denné aktivity a na utužovanie medziľudských vzťahov. Slúži predovšetkým na odpočinok a regeneráciu.

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

3 197 723 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?