Výživový poradca

Odborník, ktorý je schopný človeku zrozumiteľne a vecne vysvetliť zásady správnej výživy a tvorby jedálnička a motivovať ho k ich dodržiavaniu, sa nazýva výživový poradca

Poskytuje poradenstvo v tejto oblasti, dokáže kvalitne a s porozumením analyzovať stravovacie návyky klienta a nasmerovať ho k ich zmene.

Tiež sleduje aktuálne vedecké poznatky v odbore a využíva ich vo svojej praxi v prospech ľudí, ktorým radí. Ideálne je, ak má vzdelanie v oblasti výživy alebo aspoň kurz z tohto odboru. Dôležité ale je, aby sa sám zaujímal o odbor a ďalej sa vzdelával.

Výživový poradca by mal ku každému klientovi pristupovať individuálne, na základe podrobnej analýzy jeho životného štýlu a sociálnych väzieb, jedine tak môže byť jeho práca naozaj kvalitná.

Zároveň je pre neho dôležitá spätná väzba od klienta, poradenstvo prebieha formou konzultácií nad otázkami výživy, nie je to jednostranný monológ, v ktorom by poradca bol mentorom.

Dobrý poradca s klientom intenzívne komunikuje, snaží sa brať do úvahy jeho možnosti a prispôsobiť im zdravú výživu, ušiť mu výživový program presne na mieru. Potom má jeho činnosť skutočne zmysel.

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

3 201 732 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?