Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete v súlade so zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európského Parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) spoločnosti Adsalva s.r.o., prevádzkovateľovi webového portálu pestryjedalnicek.sk, svoj výslovný, dobrovoľný a slobodný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nižšie uvedených podmienok.

Prečo potrebujeme váš súhlas so spracovaním osobných údajov?

S ohľadom na charakter poskytovaných služieb, potrebujeme spracovávať údaje o vašom zdravotnom stave (váha s výškou, alergény, diéty apod.), ktoré sú brané ako zvláštne kategórie osobných údajov. Z tohto dôvodu potrebujeme, aby ste nám udelili súhlas s týmto spracovaním. Takisto, s ohľadom na charakter poskytovaných služieb, vám potrebujeme najmä po registrácií posielať informácie a ponuky častejšie ako jedenkrát týždenné, teda nad rámec toho, čo nám dovoľuje náš o oprávnený záujem.

Váš súhlas taktiež potrebujeme, pretože sme dcérskou spoločnosťou spoločnosti Tipli s.r.o., s ktorou zdieľame kontaktné informácie, aby vám mohla ponúknuť svoje služby casbacku, teda vrátenie peňazí za uskutočnené nákupy. Podobne máme záujem vám posielať ponuky s nami spolupracujúcich spoločnosti. o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

Za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávme iba za účelmi, o ktorých ste informovaní. Prostredníctvom registračného formuláru máte možnosť sa zaregistrovať do webového portálu pestryjedalnicek.sk a využívať jeho služby. Prostredníctvom formuláru so žiadosťou o jedálniček máte možnosť požiadať o jedálniček zdarma upravený na mieru podľa poskytnutých údajov.

V tomto prípade spracovávme vaše osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedeným tu:

ÚčelRozsah spracovávaných informácií
Registrácia klienta alebo zaslanie jedálničku; zasielanie noviniek a ponúk zľavových akcií od našej spoločnosti a od spoločností s nami spolupracujúcichMeno, priezvisko, emailový kontakt, PSČ, zdravotné obmedzenie, pohybové aktivity, typ zamestnania, pohlavie, rok narodenia, výška, váha, nákupnú históriu; v prípade registrácie taktiež či chce klient schúdnúť, koľko chce schudnúť, nepovinne alergény, fotografie, vaše miery

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávme iba počas nevyhnutne nutnej doby, ktorú potrebujeme na splnenie účelu, za ktorým boli vaše osobné údaje zhromaždené. Maximálna doba, počas ktorej budu vaše osobné údaje spracovávne je desať rokov od registrácie, prípadne vašej poslednej návštevy na webovom portáli. To vám nebráni kedykoľvek nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme?

Tu uvádzame kategórie možných príjemcov vašich osobných údajov a aj dôvody, pre ktoré by mohlo poskytnutie údajov nastať:

PríjemcaDôvod sprístupnenia
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu a nášho softwaru (počítačových systémov)V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwaru, ktorý v pozícii spracovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozposielanie emailovV súčasnej dobe využívame služby poskytovateľov, ktorí pre nás zasielajú emaily

Radi by sme vás informovali, že vždy vyhovieme vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli vaše osobné údaje poskytnuté.

Poučenie o právach subjektov údajov

Aktualizované dňa: 30. 6. 2020

© COPYRIGHT 2022 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.