Obezita

Obezita je chronické ochorenie, prejavujúce sa nadmerným hromadením tuku v tele. Hlavným ukazovateľom je index BMI, kedy hodnota 30 a viac značí obezitu. Ďalším ukazovateľom sú telesné proporcie.


Obezita je jedným z rizikových faktorov pre vznik mnohých chronických ochorení, napr. cukrovky, kardiovaskulárneho ochorenia a rakoviny. Liečba obezity môže byť invazívna (operatívna) alebo neinvazívna (diétne zmeny a cvičenie).

Najúčinnejšia je kombinácia oboch spôsobov, pri oboch metódach je odporúčaný odborný dohľad lekára, dnes často realizovaný prostredníctvom informačných a telekomunikačných technológií – cez internet a chytré telefóny.

Samostatným lekárskym odborom, ktorý sa venuje obezite, je obezitológia. Obezitologické vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie internistom, ktorý na jeho základe vyhodnotí, či ide o nadváhu alebo obezitu, zostaví individuálny jedálniček a odporučí primeranú pohybovú aktivitu s ohľadom na ďalšie možné ochorenia.

Obezitológ pacienta sprevádza po celú dobu redukčného programu a liečby.

V posledných rokoch je veľkým problémom detská obezita, v uplynulých 30 rokoch sa počet obéznych detí zdvojnásobil, počet obéznych adolescentov sa zvýšil až na trojnásobok.

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

3 201 738 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?