BMI

BMI, čiže index telesnej hmotnosti, je skratka anglického výrazu Body Mass Index. V súčasnej dobe ide o najčastejšie používaný spôsob, ako odhadnúť riziká spojené s obezitou. Ide o pomer váhy jedinca k jeho výške.


Hodnotu indexu BMI udáva výpočet vzorca BMI index = hmotnosť v kg/(telesná výška v m)². Vypočítaným výsledkom získame číslo, ktoré je ukazovateľom podváhy, normálnej telesnej hmotnosti, nadváhy či rizika obezity. Výsledný index sa pohybuje v rozmedzí 15 (závažná podvýživa) až cez 40 (morbídna obezita). Všeobecne sa považuje index 18,5 za podváhu, hodnota nad 25 znamená nadváhu a nad 30 príznak obezity.

Index BMI nemožno brať ako presný ukazovateľ, ide skôr o jeden z nástrojov, pretože nezahŕňa ďalšie faktory, ktorými sú objem svalovej hmoty, telesná konštitúcia, vek a ďalšie. Kulturista môže mať hodnotu BMI nad 30, a napriek tomu nie je obézny, starší ľudia môžu mať vypočítaný index pod 25, a napriek tomu obézni sú. To je dané objemom svalstva.


Pre výpočet BMI indexu môžeme použiť nástroj internetová BMI kalkulačka, kam stačí zadať váhu, výšku a pohlavie, a index BMI sa sám vypočíta.

BMI nie je jediným ukazovateľom. Ďalšími sú:

  • Brocov index udáva koľko kg vám chýba alebo presahuje k hranici normálnej váhy. Nepoužíva sa často, nezohľadňuje totiž osoby menšie ako 155 cm a vyššie ako 165 cm.
  • Rohrerov index (index telesnej plnosti) používa sa predovšetkým pre osoby v puberte, kedy je u BMI ťažké dostať reálne výsledky.
  • WHR index je ukazovateľom pomeru medzi bokmi a pásom. Rozdeľuje typy postavy na gynoidný, androidný a zmiešaný. Pomocou tohto rozdelenia môžete zistiť, kde sa vám ukladá telesný tuk.


Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

3 162 334 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?