Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ udeľujem v súlade so zákonom upravujúcim ochranu osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spoločnosti Frank Mikes s.r.o., prevádzkovateľovi webového portálu pestryjidelnicek.cz, svoj výslovný, dobrovoľný a slobodný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa dole uvedených podmienok, a to osobných údajov, ktoré som uviedol v rámci registračného formulára alebo v rámci žiadosti o zostavenie jedálničku.

Prečo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebujeme?

S ohľadom na charakter poskytovaných služieb, potrebujeme spracúvať údaje o Vašom zdravotnom stave (váha s výškou, alergény, diéty apod.), ktoré sú brané ako zvláštne kategórie osobných údajov (citlivé údaje). Z tohto dôvodu potrebujeme, aby ste nám udelili s týmto spracúvaním súhlas. Taktiež vzhľadom na charakter poskytovaných služieb Vám potrebujeme, hlavne po registrácii, zasielať informácie a  ponuky častejšie ako jedenkrát za týždeň, teda nad rámec toho, čo nám dovoľuje náš oprávnený záujem.

Váš súhlas taktiež potrebujeme, s ohľadom na to, že sme dcérskou spoločnosťou spoločnosti Tipli s.r.o., ktorej poskytujeme kontaktné informácie, aby Vám mohla ponúknuť svoje služby cashbacku, teda vrátenia peňazí za uskutočnené nákupy. Taktiež máme záujem Vám zasielať ponuky spoločností s nami spolupracujúcich, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať.

Tu máte možnosť si zvoliť, s ktorými jednotlivými časťami spracúvania nesúhlasíte

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba za účelom, o ktorom ste informovaný. Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať k webovému portálu pestryjidelnicek.cz a využívať jeho služby. Prostredníctvom formulára so žiadosťou o jedálničiek máte možnosť požiadať o jedálničiek zdarma upravený Vám na mieru podľa Vami poskytnutých údajov.

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje iba v rozsahu, za účelom tu uvedeným:

ÚčelRozsah spracúvaných informácií
Registrácia klienta alebo zasielanie jedálnička; zasielanie noviniek a ponúk akcií na zľavu od našej spoločnosti a spoločností s nami spolupracujúcich.

Meno, priezvisko, emailový kontakt, PSČ, zdravotné obmedzenie, pohybové aktivity, typ zamestnania, pohlavie, rok narodenia, výška, váha, nákupná história, v prípade registrácie taktiež či chce klient schudnúť, koľko chce schudnúť, nepovinne alergény, fotografie, vaše miery.


Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme ku splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromažďované. Maximálna doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracúvané, je desať rokov od registrácie, prípadne poslednej návštevy na webovom portáli. To Vám nebráni kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Všetky poskytnuté služby nie sme schopný zaistiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k poskytnutiu vašich osobných údajov dôjsť:

PríjemcaDôvod sprístupnenia
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu na našom software (počítačových systémov).V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa poskytuje servis našich internetových stránok a zabezpečuje chod počítačových systémov.
Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozosielanie emailov.V súčasnej dobé využívame služby poskytovateľov, ktorý pre nás zasielajú emaily.


Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

Poučenie o právach subjektu údajov

Aktualizované dňa: 21. 7. 2018

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

 
Chcem jedálniček ZADARMO

3 224 536 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?